Wednesday, June 4, 2014

HAYAL KIRIKLIKLARINDA NİCE FETİHLER GİZLİDİR.

İşin kolay olanı, salıvermek kendini... sıradan meşakketlerin esiri olmak, üzüntülerle kahrolmak, mahvuperişan olmak... kolay olan bu.

Mağlubiyetlerin mahkumu olunca, yüzlerce mazeret arasında yaşar gidersin, son tahlilde heder olur gider bütün bir hayat, hafizanallah! 

Acziyet, kanıksadığın bir hal olur zamanla ve felaket tellallığı da mesleğin... 

Dostum! Başa gelen musibet ve belaların, seni, zihnini, hayatını kontrol altına almasına gönlün nasıl el verir ki! Bilakis ve bilhassa...Kata ve asla! Müptelası olduğunu düşündüğün bu mağduriyetler seni yükseltecek bir kaldıraç iken.

"Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer"e giden yolun vazgeçilmezidir türlü türlü mağlubiyetler, mağduriyetler, muztariyetler...ama mahkumiyete mahal yok! Aslolana odaklanarak, sabr u metanet ile, aşk u şevk ile... aşılmazlar aşılır.

Etrafını çepeçevre kuşatan, yıllardır günbegün içten içe biriktirdiğin hayal kırıklıkları gerçek olaylardan ziyade senin tepkilerin, duygusallıkların... Bilesin ki, arpacı kurmrusu gibi düşündüğün ve yazıklandığın şu haller, senin kaderin değil yahu...ruh ve madde planında kasavetli bir berzahtan geçiyor olabilirsin de, ama nerde iraden! Hakkını versen a!.

Bunu yapabilecek güçte olduğunu bilmiyor musun! Kendini yiyip durmaların nafile, beyhude..! Bir adım öne çıksan ya da bir basamak yukarıya...baksan şöyle cendersesinde kıvranıp durduğun zulmete...utanacaksın. Yıllardır içini kemirip duran şu mahut kırıklıklardan, parçalanmışlıklardan, savrulup durmalardan.. kurtacaksın yakanı azizim...

Karşında tüm endamıyla sana selam çakan bütün imkanları göreceksin. Sadece bir adım ileri çıkabilsen yetecek...terk eylesen için için kendini yiyip durduğun kulbe-i ahzanını...

Usta, "niyet ve nazar eşyanın mahiyetini değiştirir" der ya, bir adım sonrasına da kararı, karar vermeyi ekleyelim. Yapmaya, gerçekleştirmeye, ilerlemeye, gelişmeye, değişmeye, harekete...karar vermek...eyleme geçmek. 

Elbette, arularımız, ideallerimiz...ve bu istikamette harekete geçmemiz otomotikman oluverecek şey değil: Bunun ne kadar zor olduğu, bu sıkıntıları aşmanın ne kadar güç olduğu hiç umurunda olmasın. Ne kadar büyük hayal kırıklıklarına muztar olduğunun ne önemi var!  Bu, başarısızlık gibi görünen şeyler, yolunun üstündeki çakıl taşlarından başka nedir! İdeallerin ve gaye-i hayalin, hayal kırıklıklarından, düşmanın amansızlığından ve dostun vefasızlığından daha anlamlıdır, daha yüksektedir.

İşler yolunda giderken, herkes laylaylomdur, bilirsin. Sen, belaların sağanak sağanak yağdığı anlarda...atalet zindanlarına düştüğün şu demlerde...azimle doğrulup, zindanda şahlanmaya bak. 

Bilirsin ki bazen Hayr, Evet'te değil, Hayır'dadır. Olumsuz gibi görülen şeylerde nice hayırlar gizlidir. Bugün düçar olduğun inkisarlarının, yarınlarını karartmasına imkan tanıma. Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de, geç. Atalarımızın sözüne kulak ver bir kez daha: Herşeyde bir hayır vardır. 

Amma herşeyde..