Friday, June 20, 2014

KISKANÇLIK

Kıskanmak...

Alieghiery'ye göre, gurur, kıskançlık ve hırs insanın kalbini yakan üç ateş..

Kıskançlık bir bumerang...

Güzel işlere sarfedeceğimiz enerjimizi tüketen, şu koskoca alemi bize dar eden...bunca varlık içinde bizi darlığa iten, hayr u hasenatımızı yakıp kül eden, bizi insanlıktan ıskat eden duygu... 

Halbuki, elimizdekine şükran ve minnet hissiyle mukabele etsek.. birimiz bin olacak. Hasetlik, ruhu, kalbi, kabiliyetleri...benliğimizi kırıp geçiriyor. 

Kıskanarak, sadece kendimize zarar veriyoruz, bedeni ve ruhi sıhhatimize... sonra rahmetten mahrum bırakıyoruz kendimizi, yeteneklerimizi sınırlıyoruz. Önümüzdeki en büyük engellerden. Kıskançlığın azgın dalgaları geride endişe ve huzursuzluk müzehrafatı bırakıyor. 

Başkalarında güzel hasletler gördüğünde onu kıskanmak yerine, ondan ilham al. Ne güzel, bende de olsa, ben de yapabilsem diye düşünmeye zorla kendini. Zorla...Başkasında olana, sende olmayana kafayı takıp da zayi olup gitme...elindeki, sağındaki solundaki nimet, ikram ve ihsanları gör; ehl-i şükür ol. Gör bak, Mevlam azını nasıl çok eyler. Aksi halde, hafizanallah, kıskançlıkla kazanma kuşağında haybet ve hüsrana uğraman mukadderdir.