Tuesday, July 1, 2014

ANALİZ SIĞLIKLARI

Dünyada bu kadar çok haber sitesi olan başka bir ülke yok.
Bu Ülke'de hemen her ergenin bir haber sitesi var, iftiharla biz değerli okura sunduğu.

Bu bir zenginlik mi! Haberde ve tefekkürde, kültürde ve sanatta ...
Hayır.
Ya?
Copy-past kolaycılığı...
Dahası ve açıkçası: bilgi kirliliği.

Saniyeler içinde bakılıp geçilen, çerez gibi tüketilen...ama bilinç altında kirli tortular bırakan eracif ve müzehrefat yığını.

Ülkemizin içinden geçtiği dönemle ilgili uzun boylu, analitik, eleştirel yorumlar, değelerlendirmeler yapılamıyor. İtibar görmüyor..
Böyle lüzumsuzluk içinde belli ki kuşatıcı tahlillere gerek yok.

Yaz bir masa başı haber.. yalan yanlış. Okur, nasıl olsa okur! hem ne versen yiyor ve her malın alıcısı var bu memlekette.