Thursday, March 13, 2014

AH ŞU YENİ YETMELER...

Havuz medyası ilginç bir yakıştırma. Yandaş, Candaş derken bu isim de teşekkül etme usülünden mülhem, doğrudandoğruya Erdoğan medyasi istiaresi olarak kullanılıyor.

Buralarda boy gösteren bir grup yazar var. Kerameti ve kehaneti kendinden menkul bir grup gazeteci yazar. Eski adlarıyla araştırmacı yazar..
Yarım yamalak bir gramerle ve disabled bir kafayla yazsalar da doğruya doğru, üretkenler, işgüzarlar vs.. Her gün usanmadan Hükumeti öven fahriyeler ve güzellemelere imza atıyorlar. Vazifeleri kolay değil; çünkü kotarmaya çalıştıkları  iş bir defalığına yapılıp da yasağı savılıverilecek bir şey değil;  tekrar be tekrar yapmaları, her gün rüşdlerini ve sadaketlerini yeniden isbat etmeleri gerek. Ancak bu şekilde Hükumet bihakkın ve bitemamiha yad edilmiş olacak. Hem böylelikle düşman usandırılıp, birilerinin de egosu tatmin edilmiş olunacak. Neyse bu uzun bir bahis.

Buralarda arz-i endam eden muharrir güruhundan bir kısmıyla tanışırız da  hasbelkader. Bu medyada yaşları takriben 30-40 arası olan bir jenerasyon hassaten el üstünde tutuluyor; özel himaye,  muamele ve iltifata mazhar oluyor. Bu da uzun bir bahs-i diğer; ama benim kısaca işaret edecegim önemsediğim bir hususa dokunmak isterim.
Bu pro-government ve eyyamci nev-zuhurun kendi arasında ergen bir rekabet var. Bu kıyasıya çekişme hem memlekete hem de hükumete pahalıya mal oluyor Hükumeti ben daha fazla öveceğim, daha fazla öne çıkacağım, gündeme geleceğim derdine müptela  bu grup insafsızlıkta , izansızlıkta sınır tanımıyor. Dertleri, memleket ahvaline ve insanına sadre şifa şeyler serd etmek değil; amaç arkadaşından daha fazla ve etkili olarak Hükumeti övmek... Ancak bu şekilde Başbakan'ın uçağına çağrılabileceğini, bir üst gazeteye taşınabileceğini, yazdğığ gazetede gün sayısını artırabileceğini....düşünüyor.
İşte sayısı 15-20 olan bu pro-government grubun asıl derdi kendileri...Birbirleriyle giriştikleri rekabeti, mucadeleyi kazanmak dertleri..
Tamam 50 liralik saatler, 10 lirakık çantalar, 2 bin liralik eşarplar..haybeden Avrupa gezileri..sizin olsun ama memleketi de bu kadar germeyin be ihvan!!.

No comments:

Post a Comment