Monday, March 10, 2014

MİLLİ GÖRÜŞ MİLLİ NİZAM 1

1960' ların Islami hareket açısından en önemli gelişmelerinden biri 1969 yılında Milli Nizam Partısinin kurulması. 
Parti daha sonra kapatılınca Milli Selamet partisi olarak yoluna devam etti, koalisyon hükumetlerinde görevler aldı ve 1980 darbesinden sonra da Refah Partisi adıyla Türkiye siyasetinde yerini aldı.
Partiye Milli Nızam adını öneren Eşref Edipti.Kuruluşunda Mehmet Zahid Kotkunun önemli katkıları oldu,hazret böyle bir siyasi oluşumdan en azından desteğini ve duasını esirgemedi.
Partinin kuruları arasında, Necmeddin Erbakan, Tevfik Paksu, Ekrem Ocaklı, Saffet Solak,Süleyman Arif Emre gibi isimler yer aldı.

Milli Görüş anlayışının partileri olan Nizam, Selamet, Refat, Saadet partileri kapatılmalırına rağmen tüzüklerinde köklü değişikliklere gitmedi. Erbakan 1970te basın açıklamasında şunu dedi:

"Açıkça ilan ediyorum ki, bizim partimizin kurucuları Sultan Fatih Hazretleri,Sultan Yıldırım Hazretleri,Sultan Murad, Sultan Melikşah,Ulubatlı Hasan, Orhan Gazi,Nizamül Mülk, Akşemseddin,Sultan Yavuz, Kılıçarslan,Alpaslan, Gelenbevi Hazretleri,Sultan Hamiddir."

Süratli bir teşkilatlanmayla yurt sathına yayılan Milli Görüş 1971de ilk Olağan Kongresini yaptı.Gençlik kollarının kuruluşu 27 Mayıs 1970 tarihinde yapılmıştır.
 Genel itibarıyla Demokrat Partiyi, 1960 Darbesinden sonra da Adalet Partisini destekleyen Risale i Nur camiasının Milli Nizam oluşumuyla münasebetleri ilginçtir. Vakıa, Nurcuların kimi ileri gelenleri, Ahmet Tevfik Paksu ve Hüsamettin Akmumcu, Milli Nizamın kuruluşunda etkin görevler üstlenmişlerdir de. Ama hareketin lideri konumundaki Zübeyir Gündüzalp bu girişimleri desteklemez. Gündüzalp, Allah korusun Yeni Parti din namına kurulduğu için Müslümanları birbirine düşürür ve hizmete zarar verir demekte ve ihtiyatlı yaklaşmaktadır. Sonuçta Ağabeyler Konseyi toplantılarına göre, Milli Nizam Partisi değil, Adalet Partisinin desteklenmesine karar verilir. Nitekim Nurcuların günlük gazetesi olan Yeni Asya yayına başladığı ilk günden itibaren Adalet Partisini destekler. Nurculardan sadece Hüsrev Altınbaşak öncülüğündeki Yazıcı grup belirgin birbiçimde Milli Nizam Partisini destekler.
Süleymancılar da MilliNizam yerine Adalet Partisini desteklerken, Nakşibendi ve Kadiri tarikati Milli Nizamdan yana bir tavır benimsemiştir. 

No comments:

Post a Comment