Monday, March 10, 2014

 "Useful" Said Nursi

Bu Ülke'de siyaset maalesef din üzerinden dizayn ediliyor.  Siyaset anlayışları fark etmeksizin, dini değerler ve kavramlar liderler tarafından hoyratça, fütursuzca  istismar ediliyor! 

Bediüzzaman Said Nursi'nin kaderi ise siyasetten fevkalade içtinap ve istiğna etmesine rağmen, bizzat kendisinin her dönemde siyasi bir malzeme olarak kullanılması... Hazret için ne hazin bir garabet!
Üstad, mesaisini iman hizmetlerine teksif etmiş, Müspet Hareket tarz-ı telakkisiyle insanları ayrıştıran değil, birleştiren hususlar üzerinde durmuştur. Kendisi ne kadar hizmetini siyasetten uzak tutmaya cehd u gayret eylemişsse o kadar siyasetin içine çekilmiş!

Bu arada yeri gelmişken, Said Nursi ve Siyaset münasebetini irdeleyen geniş çaplı ve son sözü söyleyebilecek bir eser yazılamadığı gibi Fethullah Gülen ile Said Nursi arasındaki düşünsel, teolojik ve sosyolojik münasebeti de detaylıca irdeleyen kitap düzeyinde yetkin bir eserin henüz mevcut olmadığını bir kere daha söyleyeceğim!

Başbakan Erdoğan, seçimler sath-ı mailinde Urfa'da, Nursi'nin meşhur "Zalimler için yaşasın cehennem" sözünü kul-la-n-dı. Halbuki Üstad bu sözü kendisini Divan-ı Harbte gizli bir örgüte mensubiyeti cihetiyle yargılayan, memleketi adım be adım felakete sürükleyen oligarşik bir grup, kendi ifadesiyle "gizli komite" için söylemişti! Bu sözün bugün kimin için söylenmesi gerektigi bir bahs-i diğerdir.

Öyle görülüyor ki, Türk siyaset sahnesinde gerek din, gerek dini şahsiyetler kullanılmaya devam edilecek. Çünkü prim yapıyor! Said Nursi de kendisini bu tartışmaların dışında tutabilmek için ne yaptıysa beri kalamadı! Buna artık Fethullah Gülen'i de eklemeliyiz. Agresif bir saldırganlıkla, Gülen de birilerince siyasetin tam ortasına çekilmek isteniyor. Aynen, Hasan El-Benna zamanında eğitim ve sosyal yardımlaşma mihraçlı Müslüman Kardeşler cemaatinin 1940larda başlayan süreçte siyasileştirilmesi gibi...  

Bediüzzaman'ın tehditkar sözünden rahnedar ve behredar olmamak için bahar temizliği babında, bir taraf dolaylı ya da doğrudan siyasete bulaşan heveskaran-ı halaskarını, diğer taraf da boğazına kadar yolsuzluğa giriftar olan sakinlerini bertaraf etmelidir ki...ciğerlerimize bahar havası girsin biraz. No comments:

Post a Comment