Wednesday, March 19, 2014

KOMPOZİSYON ÖDEVİ...

Burda uzun uzun medya eleştirisi yapacak değilim. Ehl-i insaf deyü tesmiye ettiğim bir kaç müstesna haricinde, medyamızın hal-i pürmelali de ortada. Gerekirse, matbuatın hal-i perişaniyeti hakkında Faciatün Faciatün Faciün vezninde bir mersiye yazarım ileride..

Dün toplam 5 dakikamı feda ederek yazıştırıverdiğim ve bloğumda yayınladığım bir kaç parağraflık medya değinisi ilgi gördü; hani ne derler, bir kısım geri dönütler de aldım! Şimdi böyle yazılar tahrir eylemek için uzun zaman harcamaya da gerek yok nitekim...Yazar abla ve ağabeylerimiz bu orta 2 kıvamındaki kompozisyonlarını ne kadar bir zamanda yazıyorlar merakımı da mücibtir doğrusunu isterseniz!

Neyse bahse dönersek, demem o ki, tuhaftır ve aciptir, benim hafifmeşrep eleştirel yazdığım o yazıların,  mezkur gastecimizin kendi yazısından daha fazla paylaşıldığını  öğrendim. Burdan pay biçin yani bu yazıların kaç kişi tarafından okunduğunu ve müessiriyetini... Tahayyül edin  bu menem yazıların Türkiye düşünce konteksini nasıl allak bullak ettiğini:))))

Bir kaç eş dost haricinde okunmuyorsunuz azizim!!!

E okunmuyorsa madem, bu yazıcılara bu paralar niye veriliyor. Cidden ve samimen söylemeliyim ki, bu merakaver sual beni de çok meşgul ediyor ya..Neyse. Bakın hala ceffel kalem gidiyorum ve şu anda 3 dakika geçti bile, bu yazıcığa başlayalı:)) Rabbim inşallah hesabını sormaz şu abd-i acizin bu malayani meşgalesinin!!!

Bakınız.. Ben olsam şöyle yapardım:
Hani bu aralar, "bazı"okullara müfettişler gidiyormuş ya; atardım öğrencilerin önüne birer boş A4 kağıdı, yazın bakalım birer kompozisyon Hükumet-i Şahanemiz hakkında bre keretalar derdim. Ertesi gün de bunları pro  mecralardan birinde tab ediverirdim... Ne hacet var böyle kehaneti ve kerameti kendinden meşhur yazarlara!  Hem bu para canım; malum kolay olmuyor kazanması:)))))

Buralarda size ne öğretiyorlar, devletimiz aleyhinde bi şeyler empoze ediyorlar mı yollu kahırlı süallerle körpe zihinleri yoracağıma, onların her birerlerinden bir kompozisyon yazmalarını isterdim.

En azından daha samimi yazarlar. Hem de bedava.

Merak etmeyin o okullarda iyi Türkçe öğretilir. Onların Türkçelerinin bazı yazarlarınızın ve bakanlarınızın Türkçelerinden daha iyi olduğuna da  kalıbımı basarım!

No comments:

Post a Comment