Saturday, March 1, 2014

İYİ SİYASETÇİNİN ÖZELLİKLERİ...


Seçim sath-ı mailindeyiz. Belediye başkanı adayları netleşti, yarış kızıştıkça kızışıyor...
Gelin, kamplaşmaların, kutuplaşmaların tavan yaptığı şu günlerde, hangi partinin hangi siyasetçisi yerine, ilkeler ve değerler temelinde nasıl bir siyasetçiye oy veririz sorusuna cevaplar arayalım. Zira, hakaret, istihza ve iftira tezviratlarıyla kirlendikçe kirlenen siyaset atmosferinde, erdemli,adil ve dürüst siyasetçiyi mumla arıyoruz...
Acizane, iyi bir siyasetçinin özelliklerini maddeler halinde sıraladım aşağıda.
Bu maddeler çok harc-ı alem bulunabilir, eleştirilebilir; ama sizler de bir kaç madde ekleyerek bu metni zenginleştirebilirsiniz ve memlekete hizmete soyunmuş siyasetçilerimize küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsiniz.
İşte iyi bir siyasetçinin özellikleri:

1-     Nasıl bir göreve soyunduğunu bilir. Zira amacı hizmettir, halkına hizmetkarlıktır, esnaflık ya da tüccarlık değilidir. Özgüvenini ülke ve ülküsü için beslediği bu  kutsal gaye-i hayalden alır.
2-     Toplumun her kesimiyle, ayrımcılık yapmaksızın iletişim içindedir. Başörtülü, başörtüsüz ayrımı yapmaz.
3-     Musluk akarken testimi doldurayım; nasılsa bal tutan parmağını yalar gibi hezeyanlar hayaline bile uğramaz.
4-     İyi ve kötü günlerinde insanların yanında olur. Açılışlar ve davetler kadar afetler ve cenazeler de aynı önemdedir. Ama kutsalı, ucuz siyaset malzemesi yapmaz.
5-     Vatana, millete hizmet ediyorum diye ailesini ihmal etmez. Bilir ki,  kendi hanesinde binlerce teseyyüp bulunan biri millete de çok fayda sağlayamaz. Ailesine, siyasi imkanları ve pozisyonunu da kullanarak, haksız maddi fırsatlar ve kazançlar sağlama yoluna tevessül etmez.
6-     Sürekli temrinlerle hitabetini geliştirir. Kulaklara olduğu kadar kalplere de hitap eder. İyi bir hikaye anlatıcıdır. Ama yalanla hakikati katıp karıştırmaz.
7-     Siyaset yaptığı bölgeyi ve insanını iyi tanır; içinde yaşadığı toplumdaki her türlü gelişmeden ayrıntılı haberdardır.
8-     Mesleki gelişime önem verir. Seminer, kurs gibi etkinliklere katılır; diplomasi ve beşeri münasebetler gibi elzem olan yaşam becerilerinde kendini sürekli  geliştirir.
9-  Başarılı olan diğer siyasetçileri örnek alır, onlardan kendine  mentörler, koçlar seçer ve onlarla düzenli olarak görüşür.
10- İyi bir okurdur, özellikle biyografiler, başucu kitaplarıdır. Sadece duymaktan ve dinlemekten haz aldığı sınırlı bir danışman grubuna aklını ve basiretini kiraya vermez.
11- Tarihi iyi bilir, olaylara tarihi perspektiften bakarak, tarihi vakaları güncelle iyi irtibatlandırır, ama tarihi istismar ve suiistimal etmez.
12- Yereldir ama evrensel değer ve bakış açısına sahiptir. Siyaset yaptığı topluma vizyon verir.
13- Zorlukları, birer  öğrenme ve gelişme imkanı olarak değerlendirir. Hatalarıyla yüzleşir ve onları öğrenme fırsatları olarak değerlendirir.
14- Olumlu tavırlarıyla, gülümsemesi, müspet tavırlarıyla ve özgüveniyle çevresine güven ve ilham verir, muhataplarını haliyle ve kaliyle tatmin ve ikna eder.
15- Fedakarlık, nezaket ve adaletli tutumlarıyla gönüllerde siyasetçiden önce insan olarak yer edinir.
16- Hata yapmaktan korkmaz, risk almaktan çekinmez. Siyasette en sağlam ve güvenilir  bilginin, hatalardan geldiğinin farkındadır.
17- Seçim dönemlerinde kendilerine yardımcı olanları, seçildikten sonra unutmaz.
18- Şaibeli, tartışmalı kişi, grup ve düşüncelerle birlikte anılmamaya özellikle dikkat eder.
19- Sağlıklı ve enerjik kalmak için beslenme ve egzersize devam eder. Sağlıklı alışkanlıklar ve disiplin sahibidir.
20- Alçakgönüllüdür. Gücün kendisinden değil halktan  ve Hak’tan geldiğini bilir.
21- Siyasette vefa olmadığını baştan kabullenmiştir. Bu yuüzden stratejik, objektif ve esnek düşünme alışkanlığını içselleştirmiştir. Farklılık mülahazasına girmeden insanalr içinde insanlardan bir insan olduğunu unutmaz.
22- Ülke ve dünya gündemini yakından izlemelerine karşın, özellikle belli bir konuda uzmanlaşmıştır:  Çevre,  eğitim, enerji, tarım vs.
23- Başarılabilir hedefleri vardır. Dünyayı değiştirmeye çalışmaz, çevresinde küçük de olsa anlamlı farklar ve değişimler yaratabilecek hedeflerin peşindedir.
24-Çok iyi bir dinleyicidir. Halkı dinleyerek, çevresindeki olup  biteni anlamaya çalışır. Toplumun aynası olan medyayı ve gazetecileri dinlerken, onların sorularına kızmadan, galeyana gelmeden dinleyip uygun cevaplar verir.
25- Temsil ettiği insanlarla gönül birliği içindedir. Birliktelikleri durumsal ve dönemsel değildir.
26- Az söz verir, çok iş yapar.
27-Seçmenleri, yaptığı icraatlar hakkında abartmadan, onları usandırmadan ve ilk elden bilgilendirir.
28- Temel liderlik özelliklerine sahiptir.
29- Önce insan, sonra siyasetçi olduğunu hatırdan çıkarmaz.
30- Parti içinde siyaset yapsa da, özgündür, otantiktir, bağımsızdır.

No comments:

Post a Comment